ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارگ روآ

اشتراک‌گذاری
ارگ روآ
ارگ روآ

ارگ روآ (Citadel of Roa) یک شهر دژی در منقطقه فیتوآ از پادشاهی آسورا است که در اقلیم مرکزی واقع شده است. اینجا مرکز تجاری و مقر اداری منطقه فیتوآ است و بزرگترین زیستگاه این منطقه محسوب می‌شود.

تاریخچه

روآ شهری باستانی با تاریخ ویژه است. چهارصد سال پیش، اینجا آخرین سنگر دفاعی در جنگ با نژاد شیطان بود. به همین دلیل، یک قلعه زیبا در وسط شهر قرار گرفته است.

اگرچه این مکان از لحاظ ریشه تاریخی با اهمیت است اما اشراف پایتخت امپراتوری در حال حاضر روآ را تنها مکانی کم اهمیت که پر از ماجراجو است می‌بینند.

صفحات دیگر