ویکی مورتال کمبت

Kreate-A-Fatality

اشتراک‌گذاری
Kreate-A-Fatality

سیستم Kreate-A-Fatality (ایجاد یک فیتالیتی) یک نوع فینیشر است که اولین بار در بازی Mortal Kombat: Armageddon به کار گرفته شد. این سیستم زنجیره‌وار به بازیکن اجازه می‌دهد تا به واسطه‌ی مجموعه‌ای از حرکت ویژه (Special moves) فیتالیتی سفارشی خود را بسازد. این در واقع جایگزینی برای سیستم کلاسیک فیتالیتی است که با تعدادی دکمه معین انجام می‌شد و با یک انیمیشن از پیش برنامه‌ریزی شده همراه بود.

عملکرد

بازیکن بعد از شکست حریف خود می‌تواند از سیستم Kreate-A-Fatality استفاده کند. در بالای صفحه یک میل زمان سنج وجود دارد که با گذشت زمان خالی می‌شود. بازیکن برای شروع فیتالیتی باید در این زمان مشخص یک کمبوی مشخص و خشونت‌بار مثل شکستن استخوان، پاره کردن اندام یا ضربه زدن را انجام دهد. پس از آن زمان سنج دوباره پر خواهد شد و بازیکن باید یک کمبوی دیگر را در فرصتی کوتاه‌تر انجام دهد. این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا بازیکن با یک فینیشر نهایی حریف خود را بکشد. این ضربه نهایی در هر مقطعی قابل انجام است و حتی در همان بخش ابتدایی نیز می‌توان با اجرای آن به سادگی فیتالیتی را پایان داد.

درجه‌ها

بعد از اجرای یک فیتالیتی، بر اساس تعداد زنجره‌ها یک درجه‌بندی به کار بازیکن اختصاص داده می‌شود. هر چه تعداد این زنجیره‌ها بیشتر باشد پول بیشتری نصیب بازیکن می‌شود. این پول را در بخش Krypt یا برای ایجاد یک مبارز قابل استفاده است. این درجه‌بندی به ترتیب زیر است:

 • فیتالیتی (Fatality)
 • فیتالیتی مرگبار (Deadly Fatality)
 • فیتالیتی کشنده (Killer Fatality)
 • فیتالیتی خونین (Bloody Fatality)
 • فیتالیتی مرگبار (Mortal Fatality)
 • فیتالیتی بی‌رحم (Brutal Fatality)
 • فیتالیتی شیطانی (Evil Fatality)
 • فیتالیتی شرور (Vicious Fatality)
 • فیتالیتی وحشی (Savage Fatality)
 • فیتالیتی افراطی (Extreme Fatality)
 • فیتالیتی نهایی (Ultimate Fatality)

در صورتی که میل زمان‌سنج قبل از انجام یک فینیشر نهایی خالی شود، صرف نظر از تعداد زنجیره‌ها فیتیالی با شکست مواجه خواهد شد.

تصاویر

Kreate-A-Fatality
Kreate-A-Fatality
Kreate-A-Fatality
صفحات دیگر