ویکی مورتال کمبت

کویتالیتی (Quitality)

اشتراک‌گذاری

کویتالیتی (Quitality) یک حرکت تمام کننده است که در مورتال کمبت X معرفی شد. کویتالیتی‌ها تنها در مبارزات آنلاین و زمانی رخ می‌دهند که بازیکن حریف بدون پایان یافتن مسابقه بازی را ترک کند. با این کار بلافاصله سر شخصیت بازنده منفجر خواهد شد. این حرکت چیزی شبیه به هاراکیری است که شخصیت به نوعی اقدام به خودکشی می‌کند.

کویتالیتی در بازی مورتال کمبت ۱۱ نیز وجود داشته و عواقب آن می‌تواند به دو شکل باشد: یا بدن بازنده به طور ناگهانی از پشت هدف یک جسم بزرگ قرار گرفته و سوراخ می‌شود، و یا بدن او به طور ناگهانی منفجر می‌شود.

تصاویر

کویتالیتی (Quitality)
کویتالیتی (Quitality)
صفحات دیگر