ویکی مورتال کمبت

هاراکیری

اشتراک‌گذاری

هاراکیری (Hara-Kiri) یک فینیشر است که در بازی Mortal Kombat: Deception معرفی شد.

شرح

هاراکیری یک فینیشر جایگزین است که به واسطه آن بازیکن بازنده قادر است مرگ شخصیت انتخابی خود را رقم بزند. اجرای هاراکیری مشابه با فیتالیتی است، در واقع این حرکت متدی است تا بازیکن بازنده به جای کشته شدن توسط حرکت تمام‌کننده حریف، به دست خودش کشته شود. هاراکیری در زبان ژاپنی اشاره به نوعی خودکشی دارد.

دانستنی‌ها

  • هاراکیری به طور سنتی با استفاده از شمشیر سنتو صورت می‌گیرد و کنشی تنها شخصیتی است که این حرکت را به شکل سنتی آن اجرا می‌کند.
  • در مورتال کمبت X، کوتال کان یک بروتالیتی خاص تحت عنوان Offering دارد که شباهت زیادی با هاراکیری دارد. در صورت پایین بودن سلامتی کوتال، او قادر است با شکافتن سینه‌ی خود پیروزی را برای حریفش به ارمغان آورد.

تصاویر

هاراکیری
هاراکیری
صفحات دیگر