ویکی مورتال کمبت

فیتالیتی (Fatality)

اشتراک‌گذاری
فیتالیتی (Fatality) مورتال کمبت

فیتالیتی (Fatality) در اولین بازی مورتال کمبت معرفی شد و از آن زمان در تمام بازی‌های این مجموعه وجود داشته است. فیتالیتی یک ضربه تمام کننده یا فینیشر است که در انتهای هر مسابقه توسط شخصیت‌های مختلف اجرا می‌شود. این ضربه در هنگام به نمایش درآمدن عبارت Finish Him/Her و طی مدت زمانی کوتاه با زدن چند دکمه متوالی مشخص قابل انجام است.

شرح

فیتالیتی به مانند نامش (به معنای مرگ و میر یا تلفات) ضربه‌ای وحشیانه است که یک شخصیت پس از شکست دادن حریفش به او وارد می‌کند. اجرای فیتالیتی‌ها در سراسر مجموعه مورتال کمبت نیاز به اصولی خاص دارند. بازیکن قبل از اجرای فیتالیتی باید فاصله‌ی صحیح را از حریفش رعایت کند و دکمه‌های درست را وارد کند تا انیمیشن مربوطه پخش شود. پس از سلاخی شدن قربانی، گوینده نام شخصیت برنده را اعلام کرده و به واژه فیتالیتی اشاره می‌کند.

تصاویر

فیتالیتی مورتال کمبت