ویکی مورتال کمبت

فتالیتی استیج (Stage Fatality)

اشتراک‌گذاری

فتالیتی استیج (Stage Fatality) حرکتی تمام کننده است که در اولین بازی مورتال کمبت معرفی شد. همان طور از نام آن مشخص است لازمه‌ی انجام این فینیشر حضور در سکو یا استیج خاصی است. این فینیشر با فتالیتی‌های استاندارد شخصیت‌ها متفاوت است و همه شخصیت‌ها قادرند آن را اجرا کنند.

فهرست فتالیتی‌های استیج

 • برج ناقوس (Bell Tower)
 • اتاق شعله (Chamber of the Flame)
 • آبگیر مرگ (Dead Pool)
 • لانه گورو (Goro's Lair)
 • معبد کمبت (Kombat Tomb)
 • جنگل زنده (Living Forest)
 • زندان (Prison)
 • کمپ پناهنده (Refugee Kamp)
 • لانه اسکورپیون (Scorpion's Lair)
 • ناو جنگی تکونین (Tekunin Warship)
 • خلیج کوچک (The Kove)
 • چاله (The Pit)
 • چاله II
 • چاله III
 • خیابان (The Street)
 • مترو (The Subway)

تصاویر

فتالیتی استیج (Stage Fatality)
فتالیتی استیج (Stage Fatality)
صفحات دیگر