ویکی مورتال کمبت

تله مرگ (Death Trap)

اشتراک‌گذاری

تله مرگ (Death Trap) اولین بار در Mortal Kombat: Deception معرفی شد و دوباره در Mortal Kombat: Armageddon نمایش داده شد. این تله‌ها قسمت هایی خطرناک از برخی استیج‌ها هستند که می‌توانند منجر به مرگ سریع یک مبارز شوند. Death Trapها شباهت زیادی به فیتالیتی‌های استیج دارند با این تفاوت که در هر مقطع از مبارزه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و تنها به انتهای مبارزه محدود نمی‌شوند.

اگر شخصیتی در مجاورت یک Death Trap باشد، شخصیت دیگر قادر است با ضربه زدن به او منجر به مرگ وحشتناک حریف شود. با وجود این که نام آن‌ها «تله مرگ» است اما مسابقات با بیش از یک راند می‌توانند حتی بعد از وقوع یک Death Trap نیز ادامه پیدا کنند.

تله‌های مرگ با خطی قرمز در جلوی آن‌ها قابل تشخیص هستند.

تصاویر

تله مرگ (Death Trap)
تله مرگ (Death Trap)
صفحات دیگر