ویکی مورتال کمبت

بیبالیتی (Babality)

اشتراک‌گذاری

بیبالیتی (Babality) یک ضربه تمام کننده (فینیشر) است که اولین بار در مورتال کمبت II معرفی شد. این حرکت به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در انتهای مبارزه حریفان خود را به یک نوزاد تبدیل کنند. این نوزاد اغلب یک پوشک به تن دارد، اگرچه گاهی پوشش اصلی او حفظ می‌شود.

شرح

برای انجام یک بیبالیتی در مورتال کمبت ۲ بازیکن می‌بایست راند آخر را تنها با استفاده از لگد سبک یا سنگین (High/Low Kick) پیروز شود و سپس با وارد کردن ترکیب خاصی از چند دکمه این حرکت تمام کننده را اجرا کند. در Mortal Kombat 3 و نسخه‌های بروز شده‌ی آن یعنی Ultimate Mortal Kombat 3 و Mortal Kombat Trilogy بازیکن برای اجرای این حرکت باید راند مذکور را بدون بلاک کردن پیروز شود. پس از انجام بیبالیتی، صدای گریه‌ی نوزاد و سپس صدای یک جعبه موسیقی شنیده می‌شود.

بیبالیتی‌ها در مورتال کمبت (۲۰۱۱) نیز دوباره بازگشتند و هر شخصیت از جمله باس‌ها یک مدل نوزاد داشت. در این بازی بر خلاف بازی‌های گذشته هر یک از شخصیت‌ها انیمیشن خاصی داشتند و صرفا به نشستن و گریه کردن پسنده نمی‌کردند. بازیکن برای انجام بیبالیتی می‌بایست راند آخر را بدون بلاک کردن پیروز شود. شرایط انجام این حرکت برای باس‌ها دشوارتر است و در صورت پیروی از دستورات تعیین شده حرکت بیبالیتی به صورت خودکار انجام می‌شود.

تصاویر

بیبالیتی (Babality)
بیبالیتی (Babality)
صفحات دیگر