ویکی مورتال کمبت

بروتالیتی استیج (Stage Brutality)

اشتراک‌گذاری

بروتالیتی سکو یا استیج (Stage Brutality) یک نوع فینیشر معرفی شده در مورتال کمبت X است. این فینیشرها در زمان عرضه‌ی بازی وجود نداشتند و بعدا طی یک بروزرسانی به صورت پنهان به بازی اضافه شدند.

شرح

همانند فیتالیتی‌های استیج، انجام این فینیشر نیز وابسته به مکان است. در واقع انجام این حرکت به واسطه تعامل بازیکن با اجسام داخل استیج صورت می‌گیرد.

بروتالیتی‌های استیج مکانیسمی همانند بروتالیتی‌ها در مورتال کمبت X دارند. به همین سبب انجام آن‌ها در حین بازی اما در بخش انتهایی راند آخر صورت می‌گیرد. زمانی که میزان سلامتی حریف در شرایط حداقلی قرار دارد، پرتاب یک جسم می‌تواند منجر به اجرای این فینیشر شود.

تصاویر

بروتالیتی استیج (Stage Brutality)
بروتالیتی استیج (Stage Brutality)
بروتالیتی استیج (Stage Brutality)
صفحات دیگر