بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اصطلاحات

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

اسپر

اسپرها (Espers) انسان‌هایی هتسند که به طور ذاتی قدرت‌هایی ذهنی را بیدار کرده‌اند و می‌توانند آن را مهار کنند. اسپرهای طبیعی بسیار نادر هستند اما زمانی که قدرت‌هایشان بیدار می‌شود، می‌توانند به خودی خود بسیار قدرتمند باشند. قدرت‌ها و توانایی‌ها بیشتر اسپرها پس از بیدار شدن قدرت، دارای توانایی‌های طبیعی برای استفاده از ذهن‌شان هستند […]

اسپیریت

ارواح یا اسپیریت‌ها (Spirits) روح‌هایی بی‌قرار از انسان‌های مرده هستند که به جای رفتن، در دنیای فیزیکی باقی مانده‌اند. خصوصیات ارواح می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، از موجودات کوچک شبیه حیوانات گرفته تا انسان‌هایی با ظاهر نسبتاً عادی و جانوران عظیم. اکثر آن‌ها مفهومی از جنسیت دارند، اما این موضوع بدون داشتن بدن اهمیتی ندارد. آن‌ها […]