بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پنجه

اشتراک‌گذاری
پنجه

پنجه یا کلاو (Claw) یک سازمان تروریستی متشکل از تعدادی اسپر است. آن‌ها اسپرها را استخدام می‌کنند و خودشان را تقویت می‌کنند تا بر دولت جهانی چیره شوند. این سازمان توسط تویچیرو سوزوکی بنیان شده و رهبری می‌شود، اما پس از شکست او این سازمان منحل شد.

سلسله مراتب

رئیس

بالاترین مقاوم سازمان پنجه است و تنها فردی که تاکنون به این سمت رسیده، تویچیرو سوزوکی بوده است.

رئیس فرماندهی صدها و حتی هزاران اسپر را در سرتاسر جهان بر عهده دارد که تعداد کمی از آن‌ها بسیار قوی هستند. او این اختیار را داشت که هر یک از اعضای سازمان را ارتقا دهد، تنزل دهد، به شاخه دیگری منتقل کند یا حتی حذف کند.

آلتیمت 5

آلتیمت 5 افراد رده بالای پنجه هستند. آن‌ها مستقیماً زیر نظر رئیس کار می‌کنند و تنها کسانی هستند که واقعاً مورد اعتماد رئیس هستند. هر یک از اعضا بسیار قدرتمند و دارای انواع توانایی‌های منحصر به فرد هستند.

اسکارها

اسکارها (Scars) طبقات بالای پنجه و قوی‌ترین مبارزان در لشکرهای سازمان هتسند. در هر لشکر، یک اسکار وجود دارد که از سایر اسکارهای آن بخش قدرتمندتر است. این فرد به عنوان «رهبر لشکر» شناخته می‌شود.

سربازان پیاده

سربازان پیاده اکثریت نیروهای سازمان پنجه را تشکیل می‌دهند. آن‌ها اسپرهای ضعیفی هستند که تحت فرماندهی رده‌های بالاتر هستند.

مستخدمان

مستخدمان اسپرهای جوانی هستند که توسط پنجه اسیر می‌شوند و تحت شستشوی مغزی قرار می‌گیرند تا به زیردستان وفادار سازمان تبدیل شوند. قدرت این افراد می‌تواند در سطح متفاوتی باشد. شو گفته بود که شستشوی مغزی باعث می‌شود تا افراد استثنایی مانند موب، ترو و ریتسو پتانسیل زیادی را از دست بدهند.

اعضا

رئیس

 • تویچیرو سوزوکی

آلتیمت 5

 • هیروشی شیباتا
 • کاتسویا سریزاوا
 • نوزومو هاتوری
 • ریو شیمازاکی
 • توشیکی مینگیشی

رهبران ارتش

 • تاماکی
 • فوروتاچی
 • ابیوارا
 • یاناگاوا
 • ساکاکیبارا
 • ایگاراشی
 • ایشیگورو

اسکارها

 • ماتسو
 • مگومو کویاما
 • میاگاوا
 • موراکی
 • موتو
 • موکای
 • تاکئوچی
 • ترادا
 • تسوچیا
 • یوسوکه ساکورا
صفحات دیگر