بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دفتر مشاوره ارواح و اینچنین‌ها

اشتراک‌گذاری

دفتر مشاوره ارواح و اینچنین‌ها

Spirits and Such Consultation Office

دفتر مشاوره ارواح و اینچنین‌ها - موب سایکو ۱۰۰

کانجی

霊とか相談所

موقعیت

شهر سیزنینگ

دفتر مشاوره ارواح و اینچنین‌ها یک آژانس تحت مدیریت آراتاکا ریگن است.

خدمات

این آژانس انواع خدمات مرتبط با روان، از جمله جن‌گیری و احضار روح را ارائه می‌دهد. اگر یک روح شیطانی واقعی نیاز به جن گیری داشته باشد، ریگن معمولا با موب تماس می‌گیرد تا کارها را مدیریت کند، اما برای کارهای دیگر او می‌تواند با موارد جعلی همه چیز را پیش ببرد.

گاهی اوقات، مراجعین برای مسائلی مانند سفت شدن شانه‌ها و سایر دردهای کمر مراجعه می‌کنند. این موارد با این که به هیچ وجه مرتبط با روح نیست، اما ریگن در تمام موارد به ادعاهای معنوی خود ادامه می‌دهد.

ارواح شیطانی که در عکس‌ها ظاهر می‌شوند را می‌توان به راحتی با جن گیری گرافیکی ریگن که یکی از تکنیک‌های خاص او است کنترل کرد.

رقیبان

به دلیل بیزاری ریگن و جودو نسبت به یکدیگر، آن‌ها رقبای تجاری اتحادیه روحی طلوع خورشید هستند. دوزن روشوتو، یکی دیگر از اعضای این اتحادیه است که ریگن را تحقیر می‌کند.

کارکنان

صفحات دیگر