بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسپر

اشتراک‌گذاری

اسپرها (Espers) انسان‌هایی هتسند که به طور ذاتی قدرت‌هایی ذهنی را بیدار کرده‌اند و می‌توانند آن را مهار کنند. اسپرهای طبیعی بسیار نادر هستند اما زمانی که قدرت‌هایشان بیدار می‌شود، می‌توانند به خودی خود بسیار قدرتمند باشند.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

بیشتر اسپرها پس از بیدار شدن قدرت، دارای توانایی‌های طبیعی برای استفاده از ذهن‌شان هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا چیزهایی را با ذهن خود دستکاری کنند. همه آن‌ها توانایی اساسی برای دیدن ارواح، احساس دیگران با قدرت ذهنی و همچنین ایجاد یک سد محافظ در اطراف خود را دارند. تقریباً هیچ اسپری نمی‌تواند دو عمل را به طور همزمان انجام دهد. مثلا نمی‌تواند همزمان از سد دفاعی و حمله استفاده کند، اما با مهارت و تلاش کافی این کار قابل انجام است.

به نظر می‌رسد که جابجایی ساده اجسام از توانایی‌های پیش‌فرض بسیاری از اسپرها است. برخی از اسپرها توانایی‌های منحصر به فرد خود را نیز دارند. آن‌ها روشی را که از قدرت‌های خود استفاده می‌کنند، توسعه داده و تخصصی می‌کنند، به این معنی که اکثر آن‌ها دارای توانایی‌ها و تکنیک‌های منحصر به فرد هستند. با این حال، اسپرهای ماهر می‌توانند بسیاری از توانایی‌ها و تکنیک‌های ذهنی را یاد بگیرند، کپی کنند و اجرا کنند که توسط تروکی هانازاوا و تویچیرو سوزوکی نشان داده شده است.