ویکی موب سایکو ۱۰۰

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

؟؟؟

اشتراک‌گذاری

؟؟؟

؟؟؟ - موب سایکو ۱۰۰

نژاد

موجودیت ناخودآگاه

اولین نمایش

چپتر ۹۹ (مانگا)

؟؟؟ تجلی ناخودآگاه قدرت ذهنی عظیم موب است که آگاهانه سرکوب شده است تا یک وضعیت عادی را جلوه کند. ؟؟؟ در نتیجه‌ی جمع شدن احساسات موب و عدم استفاده کامل از قدرت‌های ذهنی او به دلیل حوادثی در گذشته شکل گرفته است.

شخصیت

؟؟؟ به عنوان تجلی ناخودآگاه قدرت ذهنی سرکوب شده موب، خود را به عنوان واقعی‌ترین وجود موب می‌بیند، و این موضوع توسط شخصیت‌های دیگر به آن اشاره شده است.

این موجودیت تنها زمانی در دنیای فیزیکی خود را نشان می‌دهد که موب در یک موقعیت استرس شدید، هوشیاری خود را از دست بدهد یا زمانی که بدن فیزیکی شیگئو از بین برود، همانطور که در هنگم مبارزه او با موگامی مشاهده شد. او برای خودش زندگی می‌کند و موب را دوست ندارد، زیرا او را به عنوان فردی می‌بیند که با پذیرش واقعی قدرت‌های ذهنی مشکل دارد و آن‌ها را محبوس نگه می‌دارد. با وجود این که او خواسته‌های عمومی مشابهی با موب دارد، مثل جذب شدن به سوبومی و عشق به برادرش، اما به هیچ کس از افرادی که موب با آن‌ها تعامل دارد، اعتماد ندارد.

تاریخچه

در یک روز، وقتی ریتسو و شیگئو کوچکتر بودند و به سمت خانه می‌رفتند، آن‌ها توسط سه اوباش نوجوان محاصره شدند. این قلدرها پول مربوط به سال نوی این دو را گرفتند و زمانی که ریتسو سعی کرد آن را پس بگیرد، آن‌ها شروع به کتک زدن او کردند. شیگئو سعی کرد جلوی آن‌ها را بگیرد، اما بدون هیچ زحمتی توسط یکی از قلدرهای دیگر مغلوب شد. در آن لحظه تمایل شیگئو برای محافظت از برادرش و استرس شدید عاطفی باعث شد تا برای اولین بار ؟؟؟ را بیدار کند و هر سه قلدر را شکست دهد و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دهد که ناخواسته به ریتسو نیز آسیب رساند. این تجربه ریتسو را تحت تاثیر قرار داد، و این برتری موب باعث شد تا در او یک عقده حقارت و حسادت نسبت به برادر بزرگ‌ترش ایجاد شود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

؟؟؟ تجلی ناخودآگاه قدرت ذهنی سرکوب شده موب است که نشان دهنده وسعت کامل و بی بند و بار قدرت ذهنی موب است. به این ترتیب این موجودیت قادر به انجام تمام کارهای بزرگ موب در مقیاسی بسیار بزرگتر و بسیار مخرب‌تر است. مثلا ؟؟؟ توانایی بسیار بیشتری در جذب انرژی ذهنی دارد و می‌تواند انرژی را از سایر فضاها و جو اطراف خود بدون نیاز به نزدیک شدن به منبع آن جذب کند.

  • جذب انرژی
  • جذب ماده
  • تکنوکنسیس
  • جن‌گیری انبوه
  • بلایای عظیم
صفحات دیگر