ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آنتاگونیست‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سیلانتیوس .  - Metro

سیلانتیوس

سیلانتیوس (Silantius) یک آنتاگونیست در Metro Exodus است. او رهبر کلیسای واتر تزار است و ضدقهرمان اصلی چپتر ولگا است. نگاه کلی او رهبر فرقه‌ای تکنولوژی-هراس در نزدیکی رودخانه‌ی ولگا است و سقوط تمدن انسان‌ها را وابسته به تکنولوژی می‌داند. متعصبان تحت نفوذ جذبه‌ی شیطانی سیلانتیوس روی به پرستش یک موجود جهش‌یافته‌ی قدرتمند و بزرگ […]
دکتر .  - Metro

دکتر

دکتر (The Doctor) یک شخصیت آنتاگونیست در Metro Exodus است. او رهبر آدمخواران است و به عنوان ضدقهرمان اصلی چپتر یامانتائو ایفای نقش می‌کند. شرح کلی دکتر که تنها با همین نام شناخته شده است، پزشکی در پناهگاه یامانتائو که در زمان ساخت و ساز این پناهگاه در آنجا حضور داشت. وقتی بمباران شروع شد […]
سائول .  - Metro

سائول

سائول (Saul) یک آنتاگونیست و یک متحد احتمالی در Metro Exodus است. او عضوی از Munai-bailer است. Metro Exodus سائول به همراه مهاجمی دیگر با ماشین ون خود قطار Aurora در هنگام رسیدن به صحرای کاسپین رهگیری کردند. آن‌ها بلافاصله تصمیم گرفتند تا موضوع را به اطلاع بارون برسانند که این باعث شد تا آرتیوم […]