ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

موسکو

اشتراک‌گذاری

موسکو

Moscow

موسکو Metro

اندازه

  • تقریبا ۲٬۵۰۰ کیلومتر مربع
  • مترو: ۱۸۸ ایستگاه

گروه‌های متضاد

  • جهش‌یافته‌ها
  • رنجرها
  • پلس
  • رد لاین
  • رایش چهارم

موسکو (Moscow) شهر پایتخت روسیه است که بیشتر مجموعه‌ی مترو در آن جریان دارد.

نگاه کلی

بعد از جنگ هسته‌ای ویرانگر در سال ۲۰۱۳ بین روسیه و تعدادی کشور نامعلوم، مردم بازمانده به سیستم بزرگ مترو پناه بردند، جایی که در اصل به عنوان یک پناهگاه در مقابل باران رادیواکتیو طراحی شده بود. مدتی بعد از این بمباران، حیوانات و انسان‌ها تبدیل به موجوداتی جهش‌یافته و وحشتناکی شدند که در سراسر شهر سرگردان بودند. آن‌ها سرانجام با یافتن مترو به کشتار ساکنان ایستگاه‌های آن روی می‌آوردند.

در سال ۲۰۳۴، وضعیت سطح زمین به سمت عادی شدن رفت اما این تنها در مورد ظاهر آن بود. یخ‌ها شروع به ذوب شدن کردند و نور آفتاب گاه و بی‌گاه دیده می‌شد. جهش‌یافته‌ها هنوز کنترل را در دست داشتند و هوا هنوز تحت تاثیر تشعشات بود. جنگ میان جناح‌های درون مترو خصومت‌آمیز بود و پناهگاه مخفی نظامی D6 اسراری را با خود حمل می‌کرد که می‌توانست منجر به نجات و نابودی مترو شود.

صفحات دیگر