ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیلانتیوس

اشتراک‌گذاری

سیلانتیوس

Silantius

سیلانتیوس Metro

تولد

دهه‌ی ۱۹۸۰

ایستگاه مورد اقامت

کلیسای واتر تزار (رود ولگا)

وابسته به

سیلانتیوس (Silantius) یک آنتاگونیست در Metro Exodus است. او رهبر کلیسای واتر تزار است و ضدقهرمان اصلی چپتر ولگا است.

نگاه کلی

او رهبر فرقه‌ای تکنولوژی-هراس در نزدیکی رودخانه‌ی ولگا است و سقوط تمدن انسان‌ها را وابسته به تکنولوژی می‌داند. متعصبان تحت نفوذ جذبه‌ی شیطانی سیلانتیوس روی به پرستش یک موجود جهش‌یافته‌ی قدرتمند و بزرگ آوردند که در زیر آب زندگی می‌کرد.

او و گروهش از کلیسای واتر تزار محافظت می‌کند و دشمنان آرتیوم و رنجرها محسوب می‌شوند.

صفحات دیگر