ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیستم متروی پسا-بمباران

اشتراک‌گذاری

مترو

The Metro

سیستم متروی پسا-بمباران Metro

اندازه

  • ۱۲ خط اصلی
  • ۱۸۸ ایستگاه اصلی
  • ۳۱۳.۱ کیلومتر طول مسیر اصلی

گروه‌های متناقض

سیستم متروی موسکو پس از بمباران هسته‌ای، یک مکان محوری و آخرالزمانی است که در دنیای مجموعه‌ی مترو با عنوان مترو (The Metro) از آن یاد می‌شود و همین طور به آن آخرین پناه نیز گفته می‌شود.

نگاه کلی

جنگی آخرالزمانی در مقیاسی وسیع سطح زمین را ویران کرد و تشعشعات مرگبار و سلاح‌های بیولوژیکی اغلب جانداران را به جهش‌یافته‌هایی خطرناک تبدیل کرد. متروی موسکو که طبق برنامه قرار بود یک پناهگاه بزرگ ضدهوایی باشد، تبدیل به آخرین پناه بشریت شد.

سیستم مترو شامل خطوط مختلفی است. هر خط دارای تعدادی ایستگاه است که بازماندگان هولوکاست هسته‌ای در آن‌ها به زندگی خود ادامه می‌دهند. هر ایستگاه رهبر، عادات و ایدئولوژی سیاسی مربوط به خود را دارد. با این حال همه‌ی آن‌ها در یک چیز متحد هستند، بقا. تونل‌ها اغلب منبعی برای خطرات ثابت هستند. تشعشعات، راهزنان و شکارچیان جهش‌یافته از جمله تهدیداتی هستند که جان افرادی که قصد عبور در بین ایستگاه‌ها را دارند می‌گیرد.

صفحات دیگر