اولگا

اولگا

Olga

تولد

دهه‌ی ۲۰۰۰

وابسته به

فرزندان جنگل (پیشگامان)

اولگا (Olga) شخصیتی حاضر در Metro Exodus است. او عضوی از فرزندان جنگل است.

نگاه کلی

اولگا یک عضو بالا-رده از پیشگامان است و در مقام معلم آن‌ها قرار دارد. او اغلب فرد منطقی است و طرفدار راه حل‌های صلح‌آمیز است. اولگا همچنین یکی از بهترین مبارزان فرزندان جنگل است و تنها فرد برتر از او رومان، رهبر آن‌ها است.