ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آرک

اشتراک‌گذاری

آرک

The Ark

آرک Metro

متعلق به

آدمخواران

دنیای واقعی

کوه یامانتائو

آرک (The Ark) مکانی در Metro Exodus است. این مکان یک پناهگاه زیرزمینی عظیم در زیر کوه یامانتائو در کوهستان اورال است.

نگاه کلی

آرک در اصل برای پناه دادن به دولت روسیه در حملات هسته‌ای در نظر گرفته شده بود. زمانی که بمباران شروع شد این پناهگاه هنوز در حال ساخت بود. با وجود این که اینجا مکانی سری بود با این حال نیروهای دشمن ظاهرا از آن آگاه بودند، چرا که بمباران یامانتائو حتی سنگین‌تر از موسکو بود. گرچه آنتن‌ها ارتباطی این مکان تخریب شد اما پناهگاه سالم باقی ماند. دولت هرگز به این نقطه نرسید و بازماندگان این پناهگاه بیشتر کارگران ساختمانی و برخی ماموران ارتباطات بودند.

از آنجایی که این پناهگاه همچنان در حال ساخت بود، هنوز ذخایر غذایی آن به مقداری که پیش‌بینی شده بود فراهم نشده بود. بازماندگان این پناهگاه با کمبود مواد غذایی در نهایت مجبور به آدمخواری شدند. در حالی که برخی از بازماندگان خواستار ارتباط با سایر بازماندگان برای تبادل غذا در مقابل پناه دادن به آن‌ها بودند، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا از سیستم ارتباطی پناهگاه با هدفی شیطانی استفاده شود؛ آن‌ها با فریب دادن بازماندگان خارجی، افراد را به داخل پناهگاه می‌کشاندند تا بعدا آن‌ها را بخورند.

صفحات دیگر