بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اترنال‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ایکاریس .  - دنیای سینمایی مارول

ایکاریس

ایکاریس (Ikaris) رهبر تاکتیکی سابق جامعه‌ای از اترنال‌ها است. ایکاریس توسط سلستیل‌ها در دنیای جعلی ساخته شد و به همراه همتایان اترنال دیگر در پنج هزار سال قبل از میلاد به زمین فرستاده شد. آن‌ها با هدف توسعه اجتماع این سیاره و محافظت از آن در برابر دیوینت‌ها فرستاده شدند. مدتی بعد ایکاریس از هدف […]