دنیای سینمایی مارول

کانگ فاتح

اشتراک‌گذاری

کانگ فاتح

Kang the Conqueror

کانگ فاتح - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

ناتانیل ریچاردز

جنسیت

مذکر

نمایش‌ها

فیلم:
مرد مورچه‌‌ای و زنبورک: کوانتومانیا
سریال:

بازیگر

جاناتان میجرز

ناتانیل ریچاردز (Nathaniel Richards) یکی از متغیرهای متخاصم آن که باقی می‌ماند، است. او به خاطر فتح بسیاری از جهان‌های موازی در جنگ چندجهانی با لقب کانگ فاتح (Kang the Conqueror) شناخته می‌شود. او به دنبال مرگ حاکم سازمان ناسازگاری زمانی دوباره به هستی بازگشت.