ویکی دنیای سینمایی مارول

چندجهانی

اشتراک‌گذاری
چندجهانی

چندجهانی (Multiverse) یک اصطلاح کلی برای تمام بعدهای موازی و خطوط زمانی در هستی است.

تاریخچه

جنگ چندجهانی

مدت ها پیش، چندین خط زمانی در چندجهانی به منظور برتری یافتن با هم جنگیدند که این جنگ تقریبا باعث از بین رفتن همه موجودات شد. به منظور بهبود یافتن این اوضاع، نگهبانان زمان ظهور کردند و چندجهانی را در یک خط زمانی مستقل سازماندهی کردند که به آن خط زمانی مقدس گفته می‌شود.

کشف بشریت

آگاموتو اولین جادوگر عالی بود که وجود بعدهای دیگر را تشخیص داد. او با استفاده از جادو زندگی خود را وقف محافظت از قلمروی زمین در برابر تهدیدات برون-بعدی کرد.

در طول دهه ۱۹۴۰، دانشمندان آزمایش انرژی هسته‌ای را آغاز کردند. طی یکی از این آزمایشات شکافی ایجاد شد که ماده‌ای به نام ماده صفر وارد این بعد شد. سرانجام دو دانشمند یعنی ویتنی فراست و جیسون ویلکس به این ماده آلوده شدند. ویلکس از طریق این شکاف وارد بعدی دیگر شد و پس از بازگشت، تجربه‌ی خود در خارج از قلمروی زمین را توصیف کرد.