ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنتارین‌ها

اشتراک‌گذاری

سنتارین‌ها

Centaurians

سنتارین‌ها - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

Guardians of the Galaxy
Guardians of the Galaxy Vol. 2
What If...?

سنتارین‌ها (Centaurians) نژادی فضانورد با پوستی آبی رنگ هستند.

تاریخچه

سنتارین‌ها یکی از نژادهایی است که آسگاردی‌ها در نه قلمرو و جهان‌های فراتر از ایگدراسیل با آن روبرو شدند.

یک سنتارین به نام یاندو اودونتا توسط پدر و مادرش به عنوان برده فروخته شد، و بعدها او بیست سال را در نبردهای گلادیاتوری خدمت کرد. با این حال، اودونتا آزاد شد و توسط استاكار اوگورد در راوجرها استخدام شد، و سرانجام یاندو به یک كاپیتان تبدیل شد و به عنوان رهبر یكی از ۱۰۰ قبایل راوجر خدمه‌ی خود را به دست آورد.

صفحات دیگر