ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

زندارین‌ها

اشتراک‌گذاری

زندارین‌ها

Xandarians

زندارین‌ها - دنیای سینمایی مارول

سیاره خانه

زندار

نمایش‌ها

Guardians of the Galaxy
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Avengers: Endgame
Thor: Love and Thunder
Guardians of the Galaxy Vol. 3
What If...?

زنداری‌ها یا زندارین‌ها (Xandarians) نژاد بومی سیاره زندار هستند. آن‌ها یکی از مسلط‌ترین نژادهای امپراتوری نووا هستند.

خصوصیات

زندارین‌ها از لحاظ ظاهری نسبت به انسان‌ها قابل تشخیص نیستند، مگر این که گاهی اوقات رنگ چشم متفاوتی داشته باشند و یا خون آبی رنگشان دیده شود. همچنین آن‌ها از انسان‌ها دوام بالاتری دارند، زیرا سقوط آن‌ها از ارتفاع بلند باعث کشته شدن‌شان نشده نمی‌شود و تنها باعث درد و آسیب‌دیدگی آن‌ها می‌شود، در حالی که یک انسان عادی در این سقوط می‌میرد.

صفحات دیگر