ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دیوینت‌ها

اشتراک‌گذاری

دیوینت‌ها

Deviants

دیوینت‌ها - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

اونی‌ها
کاپاها
شیطان‌ها
کراکن‌ها
هیولاها

سیاره خاستگاه

دنیای جعلی

نمایش‌ها

دیوینت‌ها (Deviants) نژادی از موجودات تقریبا جاویدان و هیولایی هستند که توسط سلستیل‌ها با مهندسی ژنتیک ساخته شده‌اند. هدف از ساخت آن‌ها اطمینان از توسعه حیات ذی‌شعور روی سیاره‌های حامل دانه‌ی سلستیال‌ها بود. با این حال آن‌ها به دلیل ذات بیولوژیکی که داشتند دگرگشت پیدا کردند و شروع به نابود کردن تمام حیات کردند. برای محافظت از حیات ذی‌شعور که برای تولید یک سلستیل جدید لازم بود، آریشم اقدام به ساخت نژاد اترنال‌ها کرد و آن‌ها را برای از بین بردن دیوینت‌ها فرستاد.

صفحات دیگر