ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انید

اشتراک‌گذاری

انید

Ennead

انید - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

خدایان مصری

نمایش‌ها

انید (Ennead) نژاد از موجوداتی هستند که به عنوان خدایان توسط مصریان باستان و فرهنگ واکاندایی پرستش می‌شدند. در دوران مدرن واژه انید اشاره به گروهی از نه خدا دارد.

تاریخچه

انیدها گروهی از خدایان مصری هستند که آواتارهای انسانی دارند. این خدایان زمانی توسط انسان‌ها پرستش می‌شدند و زمانی که پرستش آن‌ها توقف شد، آن‌ها دخالت‌های خود را متوقف کردند به جز خونس که همچنان ادامه داد و باعث نارضایتی سایر انیدها شد. او اقدامات زیادی انجام داد که باعث شد که بشریت از وجود این خدایان آگاه شود و همین موضوع باعث تبعید او شد.

در سال ۲۰۲۴ شورای انید تنها متشکل از ازیریس، حورس، حاثور، و تفنوت بود. این شورا پس از آن که خونس باعث یک گرفتگی (ماه/خورشید گرفتگی) شد، گرد هم آمدند و موضع خونس در برابر آرتور هرو را بشنوند، اما آن‌ها ادعاهای او در مورد این که هرو برای آزاد کردن آموت نقشه دارد را رد کردند. پس از دستکاری دوباره آسمان توسط خونس، این شورا دوباره جمع شدند و طلسمی را اجرا کردند که خونس را در یک اوشابتی حبس کرد.

انیدهای شناخته شده

 • آموت
 • آنوبیس
 • آتوم
 • باستت
 • گب
 • حاثور
 • حورس
 • ایزیس
 • خونس
 • ازیریس
 • سخمت
 • شو
 • تاورت
 • تفنوت
صفحات دیگر