ویکی Marvel's Spider Man

ماجیا (Maggia)

اشتراک‌گذاری

ماجیا

Maggia

ماجیا (Maggia) - Marvel's Spider Man

رهبر

دون ویسنته فورتوناتو

اعضای برجسته

ماجیا دون سزار سیسرو، دون ماکیو، دون فرانک کاستا، هامرهد

پایگاه فعالیت‌ها

ماجیا (Maggia) یک سندیکای جنایی از خانواده‌های مافیایی است که در محتوای قابل دانلود The City That Never Sleeps از بازی Marvel's Spider-Man نمایش داده شد.

رهبر بالفعل این سازمان دون ویسنته فورتوناتو است. سایر رئیس‌های خانواده‌های ماجیا دون سزار سیسرو، دون ماکیو، دون فرانک کاستا، و هامرهد هستند.

صفحات دیگر