ویکی Marvel's Spider Man

لباس اند (The End Suit)

اشتراک‌گذاری

لباس اند

The End Suit

لباس اند (The End Suit) - Marvel's Spider Man

بها

۱۶ توکن اکتیویتی
۲ تک پارتس

مورد نیاز

لول ۱۱

قدرت

Steady Focus
کاهش میزان سرکوب ونوم راکسون

لباس اند (The End Suit) لباسی در بازی Spider-Man: Miles Morales است که در لول ۱۱ قابل دسترسی است.

نمایش اصلی

این لباس اولین بار در جلد اول و شماره ۱ کمیک مایلز مورالز: پایان نمایش داده شد.