ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آندرگراند

اشتراک‌گذاری

آندرگراند

Underground

آندرگراند - Marvel's Spider Man

رهبر

پایگاه فعالیت‌ها

شهر نیویورک

دشمنان

آندرگراند (Underground) یکی از دو سازمان اصلی در Miles Morales است. آن‌ها یک گروه تروریستی تحت رهبری تینکرر هستند که سعی دارند شهر نیویورک را در اختیار بگیرند و در نبرد علیه راکسون پیروز شوند. آندرگراند در این نبرد از تکنولوژی پیشرفته‌ای بهرمند است که این تکنولوژی شامل تجهیزاتی برای مبارزه با مرد عنکبوتی جدید شهر نیز می‌شود.

صفحات دیگر