بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
هاشیرا .  - شیطان کش

هاشیرا

هاشیرا (Hashira - به معنی: ستون‌ها) نه تا از قدرتمندترین شمشیرزن‌های دسته شیطان کش هستند. از این رو آن‌ها بالا-رده‌ترین افراد سازمان و نخبه‌ترین سربازان هستند که در جنگ با موزان کیبوتسوجی و دوازده کیزوکی نقشی محوری دارند. نگاه کلی این گروه توسط رهبرشان یعنی کاگایا اوبویاشیکی و در حال حاضر توسط کیریا اوبویاشیکی نظارت می‌شوند. […]
دوازده کیزوکی .  - شیطان کش

دوازده کیزوکی

دوازده کیزوکی (Twelve Kizuki) یا دوازده ماه شیطانی گروهی شامل دوازده شیطان قدرتمند تحت فرمان موزان کیبوتسوجی هستند که همه‌ی آن‌ها برای تقویت قدرتشان بخشی از خون موزان را دریافت کرده‌اند. شرح دوازده کیزوکی به دو گروه شش نفره تقسیم می‌شوند که با عنوان رده بالایی و رده پایینی شناخته می‌شوند. هر یک از اعضای رده […]
دسته شیطان کش .  - شیطان کش

دسته شیطان کش

سپاه یا دسته شیطان کش (Demon Slayer Corps) سازمانی است که از زمان‌های باستان وجود داشته و وظیفه‌اش حفاظت از بشریت در برابر شیطان‌ها است. صدها شیطان کش در این سازمان وجود دارد اما آن‌ها توسط دولت به رسمیت شناخته نشده‌اند. ساختار یک شخص برای تبدیل شدن به یک شیطان کش باید گزینش پایانی را بگذراند، […]
شیطان (Demon) .  - شیطان کش

شیطان (Demon)

شیطان، اهریمن یا دیو (Demon) موجوداتی جاویدان و نحس هستند. بیشتر شیطان‌ها دارای یک غریزه‌ی خونین به منظور کشتن و خوردن انسان‌ها دارند و بیشتر خاطرات خود از زندگی انسانی‌شان را از یاد برده‌اند. شیطان‌ها همچنان شخصیت خود را حفظ می‌کنند مگر این که به سمت یک نسخه‌ی تاریک پیش بروند. تعداد اندکی از شیطان‌ها […]
خانواده عنکبوتی .  - شیطان کش

خانواده عنکبوتی

اعضای اصلی خانواده خانواده عنکبوتی (Spider Family) قبیله‌ای از شیطان‌های عنکبوتی روی کوه ناتاگومو بود که توسط رویی، شیطان رده پایینی پنج از گروه دوازده کیزوکی رهبری می‌شد. شرح خانواده عنکبوتی گروهی از پنج شیطان بود که از شیطان عنکبوتی پدر، شیطان عنکبوتی مادر، شیطان عنکبوتی خواهر بزرگ، شیطان عنکبوتی برادر بزرگ، و رویی تشکیل […]