ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سومیوشی

اشتراک‌گذاری

Sumiyoshi

Sumiyoshi

سومیوشی - شیطان کش

کانجی

炭吉

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

پیشه

زغال فروش

بستگان

سویاکو (همسر)
سومیره (دختر)
فرزند بی‌نام (پسر)
نزوکو کامادو (نوادگان)
تاکئو کامادو (نوادگان)
هاناکو کامدو (نوادگان)
شیگرو کامادو (نوادگان)
روکوتا کامادو (نوادگان)

اولین نمایش

فصل ۹ (مانگا)
قسمت ۴۵ (انیمه)

صداپیشه

هیروفومی نوجیما

سومیوشی (Sumiyoshi) از اجداد خانواده کامادو و از آشنایان نزدیک یورویچی تسوگیکونی است.

تاریخچه

در مقطعی از زندگی، او توسط اولین کاربر تنفس، یوریچی تسوگیکونی، احتمالاً از دست یک شیطان نجات یافت.

سبک مبارزه

سبک تنفس

هینوکامی کاگورا: گفته می‌شود که سومیوشی پس از به خاطر سپردن حرکات یوریچی قادر به استفاده از تنفس آفتاب یا هینوکامی کاگورا شده است و آن را به همراه گوشواره‌های یوریچی به نسل‌های بعدی منتقل کرده است.

دانستنی‌ها

  • او لباسی می‌پوشد که یادآور تانجیرو است.
  • او هم مثل نوادگانش شغلش زغال فروشی بوده است.
صفحات دیگر