بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سوما

اشتراک‌گذاری

سوما

Suma

سوما - شیطان کش

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

سن

۱۹

وابسته به

دسته شیطان‌کش
خانه توکیتو (قبلا)

پیشه

شیطان‌کش

بستگان

هیناتسورو (هوو)
ماکیو (هوو)

اولین نمایش

چپتر ۷۱ (مانگا)
قسمت ۳۵ (انیمه)

صداپیشه

نائو تویاما

سوما (Suma) یک شخصیت جانبی در مجموعه شیطان‌کش: کیمتسو نو یایبا است. او یک کونویچی و یکی از همسران تنگن اوزوی است.

شخصیت

شخصیت سوما تا حدی شبیه به زنیتسو آگاتسوما است و به خصوص در وضعیت‌های خطرناک رفتاری اغراق‌آمیز از خود نشان می‌دهد.

تاریخچه

سوما در مقطعی از زندگی‌اش در کنار ماکیو و هیناتسورو با تنگن اوزوی ازدواج کرد. بعد از این که او قبیله را ترک کرد، خانواده‌ی او برای دیدن کاگایا اوبویاشیکی سفری کردند تا به عنوان بخشی از دسته شیطان‌کش مبارزه کنند.

در مقطعی از گذشته، سوما در کنار ماکیو و هیناتسورو با ایدئولوژی شخصی تنگن آشنا شدند: که اولویت اول را جان خودشان در نظر بگیرند، سپس انسان‌ها را در نظر بگیرند، و در آخر برای تنگن اهمیت قائل شوند.

صفحات دیگر