بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ساکونجی اوروکوداکی

اشتراک‌گذاری

ساکونجی اوروکوداکی

Sakonji Urokodaki

ساکونجی اوروکوداکی - شیطان کش

کانجی

鱗滝 左近次

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

پیشه

  • پرورش‌دهنده شمشیرزن
  • شیطان کش (قبلا)
  • ستون آب (قبلا)

سبک مبارزه

تنفس آب

اولین نمایش

  • فصل ۲ (مانگا)
  • قسمت ۲ (انیمه)

ساکونجی اوروکوداکی (Sakonji Urokodaki) عضو بازنشسته دسته شیطان کش‌ها است که قبلا ستون آب بود. او پرورش‌دهنده اصلی سبک تنفس آب است که گیو تومیوکا و تانجیرو کامادو را تعلیم داده است.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

  • سبک تنفس آب (شامل ده سبک)
صفحات دیگر