ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
دختران غیرممکن .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

دختران غیرممکن

دختران غیرممکن (The Impossible Girls) گروهی از چهار دانش‌آموز در آکادمی شوچی‌این است که برای زیبایی و ناتوانی‌شان در نزدیک شدن به پسران شناخته می‌شوند. به هر یک از آن‌ها نام یک شی داده شده است که این اشیا مرتبط به «داستان بامبوشکن» است که در آن شاهدخت کاگویا به خواستگارانش وظیفه‌ی جمع‌آوری این اشیا را داده بود. […]
شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این

شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این یک سازمان دانش‌آموزی در آکادمی شوچی‌این است. شرح رئیس این شورا توسط دانش‌آموزان انتخاب می‌شود و این انتخابات در بخشی از سال تحصیلی انجام می‌شود. رئیس برگزیده به تنهایی اختیار دارد تا دانش‌آموزانی را برای جایگاه‌های مختلف این شورا بگمارد. در مجموع شش جایگاه در این شورا وجود دارد که شامل: […]

شینومیا زایباتسو

شینومیا زایباتسو (Shinomiya Zaibatsu) یکی از بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای در شهر است. گفته شده این شرکت نزدیک به دو تریلیون ین ارزش دارد و بانک‌ها، ماشین‌ها، و قطارهای زیادی را دارد. رئیس این گروه گانان شینومیا است. این کمپانی همچنین در میان چهار زایباتسوی بزرگ شمرده می‌شود. علاوه بر این، قدرت این شرکت در داخل کشور […]
شرکت شیجو .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

شرکت شیجو

شرکت شیجو (Shijo Corporation) یک شرکت بین‌المللی متعلق به خانواده شیجو است. این شرکت رقیب اصلی شینومیا زایباتسو تلقی می‌شود. شرح این شرکت در ابتدا توسط اعضای خاندان شینومیا تاسیس شد، اعضایی که به دلیل اختلاف نظر با خانواده اصلی در اقدامات بی‌رحمانه در تجارت دست به این کار زدند. این شرکت بیشتر در خارج […]
باشگاه تشویق .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

باشگاه تشویق

باشگاه تشویق (Cheer Club) یک باشگاه موقت در آکادمی شوچی‌این است. شرح باشگاه تشویق تنها در هنگام فستیوال‌های ورزشی شکل می‌گیرد و پس از این رویداد منحل می‌شود. فستیوال ورزشی دو تیم رقیب شامل تیم قرمز و تیم سفید است و از تیم‌های خودشان حمایت می‌کنند. آن‌ها مسئول تهیج حضار در رویدادهای ورزشی هستند. ایشیگامی […]
کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این

کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این یک سازمان دانش‌آموزی در آکادمی شوچی‌این است. شرح آن‌ها مسئول رسیدگی به قانون‌شکنان قوانین مدرسه هستند. در مجموعه کار این کمیته حفظ اخلاق عمومی در فضای مدرسه است. هر دانش‌آموزی در فضای مدرسه حتی اعضای شورای دانش‌آموزی تحت قلمروی قدرت آن‌ها هستند. اعضای این کمیته دستبندهای زرد به دست چپ‌شان […]

باشگاه داوطلبانه

باشگاه داوطلبانه (Volunteering Club)‌ یکی از چند باشگاه آکادمی شوچی‌این است. شرح این باشگاه در طی رویدادهای چپتر ۱۶ توسط ناگیسا کاشیواگی بنیان شد. اعضای آن در درجه‌ی اول به دنبال جمع‌آوری منابع مالی برای خیریه هستند. اعضای شناخته شده ناگیسا کاشیواگی (بنیان‌گذار و رئیس) تسوباسا تانوما ماکی شیجو
باشگاه بازی رومیزی .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

باشگاه بازی رومیزی

باشگاه بازی رومیزی (Tabletop Gaming Club) یکی از چند باشگاه آکادمی شوچی‌این است. در این باشگاه اغلب بازی‌های فکری انجام می‌شود اگرچه گاهی هم افراد انیه تماشا می‌کنند. بازی‌های مجازات نیز وجود دارد که اغلب به تغییر نام افراد منجر می‌شود (مثل تنزل نام تراکو به گیگاکو). اعضای این باشگاه همچنین به عنوان افرادی مشکل‌ساز […]
باشگاه رسانه جمعی .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

باشگاه رسانه جمعی

باشگاه رسانه جمعی (Mass Media Club) یکی از چند باشگاه آکادمی شوچی‌این است. شرح اعضای این باشگاه با دانش‌آموزان مصاحبه می‌کنند و گزارش تهیه می‌کنند. همچنین آن‌ها مقالاتی را برای روزنامه مدرسه می‌نویسند. اعضای شناخته شده شیزوکو آشی (رئیس سابق) اریکا کوسه (معاون رئیس) کارن کینو (رئیس)
کمیته فستیوال فرهنگی .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

کمیته فستیوال فرهنگی

کمیته فستیوال فرهنگی (Culture Festival Committee) یک گروهی موقتی در آکادمی شوچی‌این است. شرح این کمیته مسئول تمام مسائل پیرامون «فستیوال قلب‌های متعد»، هم در برنامه‌ریزی و هم حین اجرا است. عضویت در این کمیته شامل اشتراکاتی قوی با باشگاه تشویق دارد. اعضای شناخته شده تسوبامه کویاسو (رئیس) یو ایشیگامی (نماینده شورای دانش‌آموزی) میکو لینو […]