ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

مذکر

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
میوکی شیروگانه .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

میوکی شیروگانه

میوکی شیروگانه (Miyuki Shirogane) شخصیت اصلی مذکر مجموعه «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال سومی در آکادمی شوچی‌این و رئیس شورای دانش‌آموزی دوره ۶۷ام و ۶۸ام این آکادمی است. ریشه میوکی بر اساس شخصیت اوتومو نو میوکی، چهارمین خواستگار در داستان بامبوشکن است که وظیفه‌ی یافتن جواهری از گردن یک اژدها را […]
یو ایشیگامی .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

یو ایشیگامی

یو ایشیگامی (Yu Ishigami) یکی از شخصیت‌های محوری مجموعه «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال دومی در آکادمی شوچی‌این، عضو سابق باشگاه تشویق، و صندوق‌دار شورای دانش‌آموزی این دبیرستان است. ریشه ایشیگامی بر اساس شخصیت ایسونوکامی نو مارو، پنجمین خواستگار در «داستان بامبوشکن» است. شخصیت دپرس او به خاطر این حقیقت است […]
گانان شینومیا .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

گانان شینومیا

گانان شینومیا (Gan'an Shinomiya) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او پدر کاگویا شینومیا و رئیس شینومیا زایباتسو است. شخصیت او پدری بسیار سرد و غافل است که به خاطر سفرهای تجاری به منظور گسترش قدرت خود، همیشه از خانواده‌اش دور است. او همچنین در مورد پرورش کاگویا بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و او […]
پاپا شیروگانه .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

پاپا شیروگانه

پاپا شیروگانه (Papa Shirogane) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او پدر میوکی و کی شیروگانه است. شخصیت پاپا شیروگانه دارای شخصیتی مایل به دست انداختن و شوخی کردن با افراد است در حالی که صورت خود را جدی نگه می‌دارد. با وجود این او هنگام قضاوت کردن میوکی شیروگانه به ضوابطی پایبند است. […]
اوکو شینومیا .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اوکو شینومیا

اوکو شینومیا (Oko Shinomiya) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او برادر ناتنی بزرگتر کاگویا شینومیا است. شخصیت اوکو فردی خودخواه و متکبر است که خواهان قدرت و ثروت برای خودش است. او با بی‌اعتمادی نسبت به همه، خواهران و برادران خود را چک می‌کند و تلاش می‌کند تا خود را در موقعیتی منفعت‌طلبانه […]
اونیو شینومیا .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اونیو شینومیا

اونیو شینومیا (Un'yo Shinomiya) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او برادر ناتنی سوم کاگویا شینومیا است. شخصیت اونیو و کاگویا (یخ) خصوصیات شخصیتی مشابه به هم دارند. اونیو همانند خواهرش انضباط خانواده‌ی شینومیا را به ارث برده است. او فردی سرد و زیرک است. همچنین او بسیار بی‌پرده و است و تمایل دارد […]
تسوباسا تانوما .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

تسوباسا تانوما

تسوباسا تانوما (Tsubasa Tanuma) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او یک دانش‌آموز سال سومی در آکادمی شوچی‌این، عضو باشگاه داوطلبانه، و معشوقه ناگیسا کاشیواگی است. شخصیت تسوباسا پسری نجیب و آسان‌گیر است که هرگز عصبانی نمی‌شود، حتی اگر آشکارا مورد بددهنی قرار بگیرد و واقعا فردی مهربان است. همین شخصیت او باعث شد […]
کو اوگینو .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

کو اوگینو

کو اوگینو (Ko Ogino) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او دانش‌آموز سابق آکادمی شوچی‌این است. شخصیت اوگینو در نگاه اول فردی دوستانه و جذاب است، اما در واقع او فردی بی‌عاطفه، فریبکار، و یک دروغگوی ماهر است. او ماری دو-چهره است که وقتی یو ایشیگامی به رازش پی برد به گونه‌ای خودپسندانه و […]