ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

شورای دانش‌آموزی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کاگویا شینومیا .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

کاگویا شینومیا

کاگویا شینومیا (Kaguya Shinomiya) شخصیت اصلی مجموعه «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال سومی در آکادمی شوچی‌این، عضو باشگاه تیراندازی، و معاون شورای دانش‌آموزی ۶۷ام و ۶۸ام است. ریشه کاگویا بر پایه شخصیت اصلی داستان بامبوشکن یعنی شاهدخت کاگویا است. شخصیت سرد او نیز بر اساس نفسیر آکا آکاساکا از شاهزاده کاگویا است که […]
میوکی شیروگانه .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

میوکی شیروگانه

میوکی شیروگانه (Miyuki Shirogane) شخصیت اصلی مذکر مجموعه «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال سومی در آکادمی شوچی‌این و رئیس شورای دانش‌آموزی دوره ۶۷ام و ۶۸ام این آکادمی است. ریشه میوکی بر اساس شخصیت اوتومو نو میوکی، چهارمین خواستگار در داستان بامبوشکن است که وظیفه‌ی یافتن جواهری از گردن یک اژدها را […]
چیکا فوجیوارا .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

چیکا فوجیوارا

چیکا فوجیوارا (Chika Fujiwara) یکی از شخصیت‌های محوری مجموعه‌ی «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال سومی در آکادمی شوچی‌این، عضو باشگاه بازی رومیزی، و دبیر کنونی شورای دانش‌آموزی است. ریشه چیکا بر پایه کوراموچی نو میکو، دومین خواستگار از داستان بامبوشکن است که وظیفه یافت تا یک شاخه نگین‌دار را از هوئورای […]
یو ایشیگامی .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

یو ایشیگامی

یو ایشیگامی (Yu Ishigami) یکی از شخصیت‌های محوری مجموعه «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال دومی در آکادمی شوچی‌این، عضو سابق باشگاه تشویق، و صندوق‌دار شورای دانش‌آموزی این دبیرستان است. ریشه ایشیگامی بر اساس شخصیت ایسونوکامی نو مارو، پنجمین خواستگار در «داستان بامبوشکن» است. شخصیت دپرس او به خاطر این حقیقت است […]
کی شیروگانه .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

کی شیروگانه

کی شیروگانه (Kei Shirogane) شخصیتی جانبی در مجموعه «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او خواهر کوچکتر میوکی شیروگانه، یک دانش‌آموز سال سومی مدرسه متوسطه در آکادمی شوچی‌این و صندوق‌دار کنونی شورای دانش‌آموزی است. شخصیت کی بسیاری از ویژگی‌های مشابه با برادر بزرگترش را دارد، به طوری فردی سخت‌کوش، مهربان و فداکار است. او از یک خانواده […]
میکو لینو .  - کاگویا ساما: عشق جنگ است

میکو لینو

میکو لینو (Miko Iino) یکی از شخصیت‌های محوری مجموعه‌ی «کاگویا-ساما: عشق جنگ است» است. او یک دانش‌آموز سال دومی در آکادمی شوچی‌این، عضو کمیته اخلاق عمومی، و مامور رسیدگی کنونی شورای دانش‌آموزی است. ریشه میکو بر اساس شخصیتی به نام ایشیدزوکوری نو میکو، اولین خواستگار در داستان بامبوشکن است که وظیفه یافت تا کاسه گداییِ […]