ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

کو اوگینو

اشتراک‌گذاری

کو کوگینو

Ko Ogino

کو اوگینو - کاگویا ساما: عشق جنگ است

ژاپنی

荻野 コウ

جنسیت

مذکر

پیشه

دانش‌آموز

صداپیشه

کنگو کاوانیشی

اولین نمایش

چپتر ۸۵ (مانگا)
قسمت ۲۳ (انیمه)

کو اوگینو (Ko Ogino) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او دانش‌آموز سابق آکادمی شوچی‌این است.

شخصیت

اوگینو در نگاه اول فردی دوستانه و جذاب است، اما در واقع او فردی بی‌عاطفه، فریبکار، و یک دروغگوی ماهر است. او ماری دو-چهره است که وقتی یو ایشیگامی به رازش پی برد به گونه‌ای خودپسندانه و تحقیرآمیز رفتار کرد.

تاریخچه

اوگینو به عنوان معشوقه کیوکو اوتومو معرفی شد. روزی او در حال صحبت کردن با تلفن خود بود که ایشیگامی مکالمه‌ی او را شنید. ایشیگامی بعد از صحبتی کوتاه خیانت اوگینو را بر ملا کرد. اوگینو سعی کرد با پیشنهادی او را ساکت کند. اوگینو در مقابل شاهدان دیگر طوری رفتار کرد که گویی ایشیگامی فضول است و او جرمی انجام داده است و خودش را نیز قربانی نشان داد.

سرانجام اوگیکو رابطه‌اش با اوکومو را تمام کرد و پس از این که کاگویا جرایم او را برای مسئولان مدرسه افشا کرد، او مجبور شد تا آکادمی شوچی‌این را ترک کند.

صفحات دیگر