بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کمیته فستیوال فرهنگی

اشتراک‌گذاری

کمیته فستیوال فرهنگی

Culture Festival Committee

کمیته فستیوال فرهنگی - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۱۱۵ (مانگا)

کمیته فستیوال فرهنگی (Culture Festival Committee) یک گروهی موقتی در آکادمی شوچی‌این است.

شرح

این کمیته مسئول تمام مسائل پیرامون «فستیوال قلب‌های متعد»، هم در برنامه‌ریزی و هم حین اجرا است. عضویت در این کمیته شامل اشتراکاتی قوی با باشگاه تشویق دارد.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر