ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این

اشتراک‌گذاری

کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این

Shuchi'in Academy Public Morals Committee

کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۶۵ (مانگا)
قسمت ۱۶ (انیمه)

کمیته اخلاق عمومی آکادمی شوچی‌این یک سازمان دانش‌آموزی در آکادمی شوچی‌این است.

شرح

آن‌ها مسئول رسیدگی به قانون‌شکنان قوانین مدرسه هستند. در مجموعه کار این کمیته حفظ اخلاق عمومی در فضای مدرسه است. هر دانش‌آموزی در فضای مدرسه حتی اعضای شورای دانش‌آموزی تحت قلمروی قدرت آن‌ها هستند.

اعضای این کمیته دستبندهای زرد به دست چپ‌شان دارند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر