ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چهار امپراتور رامن توکیو

اشتراک‌گذاری

چهار امپراتور رامن توکیو

The Four Ramen Emperors of Tokyo

چهار امپراتور رامن توکیو - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۴۳ (مانگا)
قسمت ۱۱ (انیمه)

چهار امپراتور رامن توکیو (The Four Ramen Emperors of Tokyo) یک گروه چهار نفره از کارشناسان طعم رامن هستند که گفته شده بزرگترین مصرف‌کنندگان رامن در کل ناحیه شهری هستند.

اعضا

  • سان از شیبویا
  • جی. سوزوکی از کوئنجی
  • دختر پرخور از جینبوچو
  • تاکاهیکو از سوگامو
صفحات دیگر