ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این

اشتراک‌گذاری

شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این

Shuchi'in Academy Student Council

شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۱ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

شورای دانش‌آموزی آکادمی شوچی‌این یک سازمان دانش‌آموزی در آکادمی شوچی‌این است.

شرح

رئیس این شورا توسط دانش‌آموزان انتخاب می‌شود و این انتخابات در بخشی از سال تحصیلی انجام می‌شود. رئیس برگزیده به تنهایی اختیار دارد تا دانش‌آموزانی را برای جایگاه‌های مختلف این شورا بگمارد. در مجموع شش جایگاه در این شورا وجود دارد که شامل: رئیس، معاون، دبیر، صندوق‌دار، مامور رسیدگی، و مامور امور عمومی است.

حضور در این شورا دشوار و خسته‌کننده تلقی می‌شود. میوکی شیروگانه اولین دانش‌آموزی در ده سال گذشته بوده است که دو بار به ریاست این شورا انتخاب شده است.

از زمان شورای شصت ششم دانش‌آموزان معمولی اجازه یافتند تا وارد اتاق شورای دانش‌آموزی شوند و از این شورا مشاوره بگیرند.

اعضا

دبیرستان

جایگاه 
دوره ۶۶ام 
دوره ۶۷ام 
دوره کنونی (۶۸ام) 
رئیس
رئیس شورای دانش‌آموزی پیشین
میکیو شیروگانه
میکیو شیروگانه
معاون
ناشناخته
کاگویا شینامویا
کاگویا شینامویا
دبیر
ناشناخته
چیکا فوجیوارا
چیکا فوجیوارا
صندوق‌دار
مومو ریوجو
یو ایشیگامی
یو ایشیگامی
مامور رسیدگی
ناشناخته
ناشناخته
میکو لینو
امور عمومی
میکیو شیروگانه
ناشناخته
خالی

راهنمایی

جایگاه 
دوره کنونی 
رئیس
ناشناخته
معاون
موئها فوجیوارا
دبیر
ناشناخته
صندوق‌دار
کی شیروگانه
مامور رسیدگی
ناشناخته
امور عمومی
ناشناخته
صفحات دیگر