ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

شرکت شیجو

اشتراک‌گذاری

شرکت شیجو

Shijo Corporation

شرکت شیجو - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۱۶۸ (مانگا)

شرکت شیجو (Shijo Corporation) یک شرکت بین‌المللی متعلق به خانواده شیجو است. این شرکت رقیب اصلی شینومیا زایباتسو تلقی می‌شود.

شرح

این شرکت در ابتدا توسط اعضای خاندان شینومیا تاسیس شد، اعضایی که به دلیل اختلاف نظر با خانواده اصلی در اقدامات بی‌رحمانه در تجارت دست به این کار زدند. این شرکت بیشتر در خارج از کشور فعالیت دارد.

صفحات دیگر