ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دختران غیرممکن

اشتراک‌گذاری

دختران غیرممکن

The Impossible Girls

دختران غیرممکن - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۱۶۶ (مانگا)

دختران غیرممکن (The Impossible Girls) گروهی از چهار دانش‌آموز در آکادمی شوچی‌این است که برای زیبایی و ناتوانی‌شان در نزدیک شدن به پسران شناخته می‌شوند. به هر یک از آن‌ها نام یک شی داده شده است که این اشیا مرتبط به «داستان بامبوشکن» است که در آن شاهدخت کاگویا به خواستگارانش وظیفه‌ی جمع‌آوری این اشیا را داده بود.

اعضا

صفحات دیگر