ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

باشگاه هواداری کاگویا-ساما

اشتراک‌گذاری

باشگاه هواداری کاگویا-ساما

Kaguya-sama Fanclub

باشگاه هواداری کاگویا-ساما - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

تاک چپتر ۱۸ (اسپین‌آف، مانگا)

باشگاه هواداری کاگویا-ساما یک باشگاه غیررسمی در آکادمی شوچی‌این است.

شرح

این باشگاه در ابتدا توسط کارن و اریکا تشکیل شد که هدفش گرد هم آمدن هواداران کاگویا شینومیا بود.

اعضا

صفحات دیگر