ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

باشگاه رسانه جمعی

اشتراک‌گذاری

باشگاه رسانه جمعی

Mass Media Club

باشگاه رسانه جمعی - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۶۵ (مانگا)
قسمت ۱۶ (انیمه)

باشگاه رسانه جمعی (Mass Media Club) یکی از چند باشگاه آکادمی شوچی‌این است.

شرح

اعضای این باشگاه با دانش‌آموزان مصاحبه می‌کنند و گزارش تهیه می‌کنند. همچنین آن‌ها مقالاتی را برای روزنامه مدرسه می‌نویسند.

اعضای شناخته شده

  • شیزوکو آشی (رئیس سابق)
  • اریکا کوسه (معاون رئیس)
  • کارن کینو (رئیس)
صفحات دیگر