بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باشگاه داوطلبانه

اشتراک‌گذاری

باشگاه داوطلبانه

Volunteering Club

اولین نمایش

چپتر ۱۶ (مانگا)
قسمت ۰۵ (انیمه)

باشگاه داوطلبانه (Volunteering Club)‌ یکی از چند باشگاه آکادمی شوچی‌این است.

شرح

این باشگاه در طی رویدادهای چپتر ۱۶ توسط ناگیسا کاشیواگی بنیان شد. اعضای آن در درجه‌ی اول به دنبال جمع‌آوری منابع مالی برای خیریه هستند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر