ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

باشگاه تیراندازی

اشتراک‌گذاری

باشگاه تیراندازی

Archery Club

اولین نمایش

چپتر ۲۹ (مانگا)
قسمت ۰۷ (انیمه)

باشگاه تیراندازی (Archery Club) یکی از چند باشگاه آکادمی شوچی‌این است. دانش‌آموزان در این باشگاه تمرین تیراندازی و فعالیت‌های مرتبط را انجام می‌دهند. 

اعضا

  • کاگویا شینومیا
صفحات دیگر