بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باشگاه تشویق

اشتراک‌گذاری

باشگاه تشویق

Cheer Club

باشگاه تشویق - کاگویا ساما: عشق جنگ است

اولین نمایش

چپتر ۸۲ (مانگا)

باشگاه تشویق (Cheer Club) یک باشگاه موقت در آکادمی شوچی‌این است.

شرح

باشگاه تشویق تنها در هنگام فستیوال‌های ورزشی شکل می‌گیرد و پس از این رویداد منحل می‌شود. فستیوال ورزشی دو تیم رقیب شامل تیم قرمز و تیم سفید است و از تیم‌های خودشان حمایت می‌کنند. آن‌ها مسئول تهیج حضار در رویدادهای ورزشی هستند. ایشیگامی توضیح داده است که بیشتر آن‌ها متشکل از افرادی هستند که در زندگی‌شان بیش از حد خوشحال هستند.

اعضای شناخته شده

قرمز

صفحات دیگر