ویکی کاگویا ساما: عشق جنگ است

اوکو شینومیا

اشتراک‌گذاری

اوکو شینومیا

Oko Shinomiya

اوکو شینومیا - کاگویا ساما: عشق جنگ است

ژاپنی

四宮 黄光

جنسیت

مذکر

بستگان

گانان شینومیا (پدر)
سیریو شینومیا (برادر)
اونیو شینومیا (برادر ناتنی)
کاگویا شینومیا (خواهر ناتنی)
ماکی شیجو (خویشاوند)
میکادو شیجو (خویشاوند)

اولین نمایش

چپتر ۱۸۴ (مانگا، فلش‌بک)

اوکو شینومیا (Oko Shinomiya) یک شخصیت جانبی در مجموعه کاگویا-ساما است. او برادر ناتنی بزرگتر کاگویا شینومیا است.

شخصیت

اوکو فردی خودخواه و متکبر است که خواهان قدرت و ثروت برای خودش است. او با بی‌اعتمادی نسبت به همه، خواهران و برادران خود را چک می‌کند و تلاش می‌کند تا خود را در موقعیتی منفعت‌طلبانه قرار دهد. او با برنامه‌ای فریبکارانه، آی هایاساکا را به جاسوسی از کاگویای جوان اختصاص داد. اوکو به سردی با کاگویا رفتار می‌کند و نشان داده است که او هیچ وابستگی خانوادگی یا احساسی به او ندارد و این موضوع در مورد سایر اعضای خانواده او نیز صادق است. او در واقع تنها به سلامتی پدرش به عنوان فرصتی برای منفعت خودش فکر می‌کند.

اوکو همچنین دارای نگرشی زن‌ستیز و پدرسالار است. او اظهار کرده است که کاگویا به عنوان یک زن مناسب مقام ریاست بعدی نیست و در نزاع با او اشاره کرد که او باید «همانند یک بانو» رفتار کند.

تاریخچه

تقریبا ۹ تا ۱۰ سال پیش از شروع داستان مجموعه، اوکو، آی هایساکا را به عنوان خدمتکار شخصی کاگویا اختصاص داد تا هر حرکت او را جاسوسی کند.

صفحات دیگر